Online propagace pro přední účetní firmu

Pro firmu TaxVision spravujeme PPC kampaně. Dále jsme připravili analýzu pro zvýšení konverzního poměru na webu.

Detail projektu

  • taxvision.cz
  • listopad 2021 – dosud
  • PPC kampaně, optimalizace konverzního poměru, video produkce

Představení klienta TaxVison

Popište Vaší společnost a cíle

Jsme společnost poskytující služby primárně v oblastech vedení účetnictví, mzdové agendy a daňového poradenství a to více než pěti stům zákazníků. Naší velkou devizou je, že působíme jako daňoví poradci s členstvím v Komoře daňových poradců ČR a máme bohaté znalosti z oblastí našeho působení nabyté za celou dobu působení na trhu od roku 2007 a samozřejmně i kontinuálním vzděláváním a studiem novinek.

Zadání

Na jaké služby jste najali společnost Navy Monkey?

Společnost jsme najali na nastavení a správu PPC kampaní s cílem získávat leady potencionálních zákazníků, kteří hledají dodavatele služeb vedení účetnictví a mezd.

Přístup

Na základě čeho jste se rozhodli pro tuto společnost?

Zaujala nás srozumitelná komunikace, rozumná domluva na podmínkách splupráce a časová flexibilita pro začátek spolupráce.

Popište podrobně rozsah práce a jednotlivé kroky v projektu

Spolupráci jsme začali PPC reklamou a správou kampaní. Následně nám připravili analýzu pro zlepšení konverzního poměru na našich webových stránkách. 

Výsledky a doporučení

Můžete sdílet nějaký měřitelný výstup projektu či Vaší zpětnou vazbu?

Nechtěli bychom udávat nějaká čísla.

Popište jejich styl práce a komunikace

Jak jsem již zmínil, předevšim přátelský styl komunikace, který je srozumitelný i pro laiky. Líbí se mi, že vše podrobně vysvětlí. 

Můžete nám sdělit, v jakých oblastech by se mohli zlepšit nebo co by mohli dělat jinak?

Zatím nevím.

Chtěli byste něco doporučit potencionálním zákazníkům před začátkem spolupráce s Navy Monkey?

Před začátkem spolupráce bych doporučil dobře si  rozmyslet cíle propagace.