Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Navy Monkey s.r.o., IČO: 09324917, se sídlem V jámě 699/1, 110 00 Praha 1, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334511, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní email

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky a dále za účelem technický potřeb odeslání pravidelného emailového zpravodaje za pomocí specializovaného externího nástroje splňující podmínky GDPR. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 2 let nebo dokud se odběratel aktivně z databáze neodhlásí.

Navy Monkey s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s poptávkou po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze také vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím v jakémkoli emailu na odkaz “odhlásit se”.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@navymonkey.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu
 • dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 • poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu

Kontaktní informace:

Webová stránka je vlastněna a provozována Navy Monkey s.r.o.

Můžete nás kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů emailem na info@navymonkey.cz