Jak vytvořit úspěšnou marketingovou strategii a plán

Marketingová strategie a plán

Co je marketingová strategie?

Marketingová strategie je dlouhodobá taktika firmy, jak dosáhnout svých stanovených marketingových cílů, díky správnému pochopení potřeb svých potencionálních zákazníků a využitím svých konkurenčních výhod.

Marketingová strategie určuje vašeho cílového zákazníka, způsob komunikace, celkovou brandovou identitu, vaše vymezení na trhu, obsahuje propagační kanály a neposledně identifikuje taktiky k dosažení jednotlivých cílů.

Při tvorbě marketingové strategie byste měli pamatovat na 7P marketingového mixu, který se skládá z:

 • product (produkt)
 • price (cena)
 • place (místo)
 • placement (propagace)
 • people (lidé)
 • process (proces)
 • physical evidence (fyzické důkazy)
Marketingový mix 7P

Čtěte dál a dozvíte se, jak začít s tvorbou úspěšné strategie a marketingového plánu. 

Jaké jsou marketingové cíle?

Než začnete s vytvořením firemní strategie, je nutné si stanovit jasné cíle. Ty by měly být v souladu s firemní vizí a měly by pamatovat na pravidlo SMART. Dle něho mají být stanovené cíle specific (specifický), measurable (měřitelný), achievable (dosažitelný), realistic (realistický), time-bound (časově vymezený).

Marketingový cíl jednoduše říká, čeho má firma dosáhnout. Mezi cíle patří:

 • zvýšení povědomí o značce
 • získání nových zákazníků
 • růst tržeb
 • zvýšení návštěvnosti webu
 • určitá pozice na trhu

Marketingová strategie vs marketingový plán

Marketingová strategie bývá často s marketingovým plánem zaměňována. 

Hlavní rozdíl mezi marketingovou strategii a plánem je, že první říká co bude dosaženo a je na delší časové období, druhý říká jak bude něčeho dosaženo a je na kratší období. 

Nejprve si stanovíte marketingovou strategii a na základě ní vytvoříte marketingový plán, který zahrnuje jednotlivé kroky k dosažení dané strategie.

Marketingový plán zachycuje jednotlivé aktivity na měsíční, kvartální, roční bázi. Obsahuje čeho bude dosaženo, kdy a jak. Dále určuje způsoby hodnocení úspěšnosti jednotlivých cílů. Používají se k tomu KPI’s (key performance indicators).

Marketingová strategie a plán

Proč potřebuje firma marketingovou strategii?

Kvalitní marketingová strategie ušetří Vaší firmě mnoho zbytečně vynaloženého času a prostředků na nevhodně cílenou propagaci.

Marketingový plán Vás vede k investici peněz na propagaci do kanálů s největším přínosem. Získáte jasný směr a strategii rozvoje Vašeho podnikání, budete vědět na čem postavit kampaně a čím správně oslovit zákazníka.  

7 kroků k sestavení marketingové strategie a plánu

Dle studie od Smart Insights nemá 49 % firem stanovenou marketingovou strategii. Marketing je dynamický a neustále se mění s vývojem nových technologií a změnou zákaznického chování. Uživatele vyžadují rychlejší a pohodlnější získání informací. Proto buďte o krok před svou konkurencí a připravte si marketingovou strategii a plán. 

Přestože je lákavé ihned začít s propagací firmy, investujte svůj čas a prostředky do kvalitní strategie. Budete pak efektivně investovat do propagace a budete mít větší šanci dosáhnout svých stanovených cílů. 

1. Určete své marketingové cíle

Než začněte s určením vašich firemních a marketingových cílů, zamyslete se nad tím:

 • jaké je vaše současné postavení na trhu
 • jak chcete, aby zákazníci vnímali vaší značku
 • na jaké segmenty a trhy se chcete zaměřit
 • v čem se lišíte od konkurence

Následně je důležité si připravit SWOT analýzu, která popíše vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Na základě toho si určete své cíle. Ty by měly být popsány dle pravidla SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené). 

Stanovte si cíle dlouhodobé i krátkodobé. Mezi cíle může patřit zvýšení povědomí o značce, růst tržeb z nového cílového segmentu, zvýšení prodejů stávajícím zákazníkům, určitý tržní podíl nebo počet získaných formulářů.

2. Způsob měření cílů

Jakmile identifikujete své cíle, tak pro každý určete metriky, dle nichž budete vyhodnocovat úspěšnost. Například budete propagovat svůj webinář. Jako metriku si stanovíte počet získaných online registrací pro každý měsíc.

Určete kdo a jak často bude výsledky vyhodnocovat. 

Vyberte si vhodné nástroje pro měření výsledků. Mezi nástroje zdarma patří Google Search Console, v níž můžete sledovat, na která slova se umisťujete v organickém hledání. 

Dalším je Google Analytics, kde je mnoho zajímavých reportů a ukazatelů, které je možné sledovat.

3. Analýza trhu a konkurence

Nyní zjistěte, jaké máte přímé konkurenty. Jaké jsou výhody a nevýhody jejich produktů. Podívejte se na jejich ceny, marketingové taktiky včetně způsobů propagace. 

Nezapomeňte udělat stejnou analýzu pro substituty Vašich produktů. Například pokud jste výrobcem plynového topení do domácností, tak vašimi přímými konkurenty jsou další výrobci plynového topení. Konkurují Vám, ale i další substituty, jako jsou výrobci fotovoltaiky. 

Je nutné získat komplexní údaje o vašem cílovém trhu – jeho velikost, růstový potenciál, bariéry vstupu nového konkurenta na trh, demografické údaje, sociální a marketingové trendy. 

4. Určete své cílové skupiny a vytvořte profily Vašich zákazníků

Na začátku si stanovte cílové skupiny, pro které je váš produkt vhodný a na něž budete marketingové aktivity směrovat. 

Víte, jak vypadá Váš ideální zákazník? Abyste mohli správně oslovit Vašeho zákazníka, měli byste mít několik popsaných profilů Vašeho ideálního cílového zákazníka pro každou cílovou skupinu.  

Pro každý profil uveďte jméno, pohlaví, věk, vzdělání, jak se rozhoduje, jak tráví čas, jaké má očekávání, jaké má výzvy.

5. Zrevidujte stávající marketingové kanály

Podívejte se na všechny kanály, které momentálně k propagaci používáte. Zamyslete se nad tím, jak můžete propagaci v jednotlivých kanálech propojit a získat tak maximum z vaší strategie. 

Následným krokem je výběr vhodných kanálů pro váš marketingový mix. 

6. Vyberte si vhodné marketingové kanály

Je mnoho způsobů, jak můžete zvednout své tržby pomocí různých forem online marketingu. Zde je několik taktik:

7. Sestavení marketingového plánu

V této fázi máte již máte díky detailní marketingové analýze představu o své dlouhodobé marketingové strategie, víte v jakých kanálech byste chtěli být aktivní a znáte svou pozici na trhu.

Na řadu přichází připravit marketingový plán, který již dává dohromady konkrétní strategie s akcemi, které budou postoupeny v krátkodobém horizontu. Obsahuje časový harmonogram, včetně rozpočtu. Standardně bývá tento plán tvořen na 12 měsíců.

Marketingové strategie příklady

1. Seven springs mountain resort: virální marketing

Seven springs je lyžařské středisko, které použilo virální marketing pro svou propagaci. Jeden z jejich zaměstnanců dával informaci o počasí, zatímco se v pozadí odehrávala zábavná scénka. Díky sdílení na sociálních sítí získali více než 7 milionů shlédnutí.

2. GoPro: obsah generovaný uživateli

Sdíli zajimavá videa svých uživatelů na svých vlastních sociálních sítí se svým logem. Tím získává mnoho nadšených uživatelů, kteří rádi sdílí svůj obsah.

GoPro: obsah generovaný uživateli

3. Nordstrom: remarketingové kampaně

Tento známý obchodní řetězec se zaměřil na aktivní využívání remarketingových kampaní. Zaměřili se na návštěvníky, kteří opustil nákupní košík bez dokončení objednávky. Díky tomu se jim podařilo výrazně zvýšit své prodeje.

Nordstrom: remarketingové kampaně

Rada na závěr

Nyní máte skvělý koncept pro úspěšnou marketingovou strategii. Dejte do toho veškeré své úsilí. Nebojte se zkoušet nové metody a pravidelně monitoruje výsledky svého úsilí. 

Nezapomeňte sledovat vývoj marketingových trendů a tomu případně přizpůsobovat svou strategii. 

Chcete poradit s marketingovou strategií?

Rádi s Vámi probereme nejlepší možnosti k dosažení Vašich cílů.

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.