Jak vybrat PPC agenturu

 

PPC reklama může být skvělým nástrojem propagace Vašeho podnikání, pokud je spravována správně. Některé firmy si spravují reklamu sami. Aby ale PPC reklama přinášela vysokou míru návratnosti, tak vyžaduje velké množství času a expertízy. 

Pokud si vyberete kvalitní PPC agenturu, uvolníte si ruce na vaše podnikání a zákazníky. Zároveň získáte maximum za každou utracenou korunu. Vybrat si nejvhodnější agenturu je nelehkým úkolem. Podíváme se na co si dát pozor a na co se firmy při výběru ptát.

Jak vybrat PPC agenturu

Transparentnost s účtem

U kvalitní PPC agentury budou všechny reklamní účty (Google Ads, Google Analytics, aj.) vždy patřit vám. Agentura by měla mít k účtu pouze právo editora. Máte tak po celou dobu možnost přístupu do reklamních účtů. Můžete sledovat, jak je agentura aktivní, případně sledovat statistiky na denní bázi. 

Pokud by firma nechtěla poskytnout veškeré informace o kampani, tak se jedná o varovný signál. Měli byste mít se společností domluvený konkrétní rozpočet. Veškeré zásahy by, ale měly probíhat ze strany agentury, případně po společné domluvě. 

Kolik zaplatím za reklamu?

Před podpisem spolupráce by mělo být zřetelné, jaká část investice jde přímo do reklamy a jaká část na správu kampaně. Platbu za reklamu hradíte přímo firmě, kde je inzerce (Google, SKLIK).

Vyvarujte se firmám, které nerozdělí platby za správu a reklamu. Jinak nevíte, kolik skutečně investují do propagace.

Na začátku spolupráce byste si měli dohodnout pevný rozpočet, který agentura nesmí překročit. 

Podmínky kontraktu

Projděte si pečlivě podmínky kontraktu. Měli byste mít možnost odstoupit od smlouvy v případě, že nejsou dosahovány dohodnuté výsledky. 

Solidní firma si je jistá svým dlouhodobým přínosem a neměla by se, tudíž obávat nabídnout krátkodobý kontrakt. 

Reporting a používané metriky

Při zahájení spolupráce si domluvte cíle, kterých chcete dosáhnout, rozpočet a zaznamenejte si je.

Zeptejte se agentury, jaké metriky používají k analyzování výsledků vaší kampaně – výše tržeb z kampaně, míra či cena za konverzi, míra prokliků, kvalita reklamy, doba strávená na stránce, cena za proklik a mnoho dalších hodnot. 

Jak často můžete očekávat reporting (obvykle bývá měsíčně). Domluvte se, které údaje o výsledcích kampaní můžete v reportingu očekávat.

Propojení PPC s dalšími marketingovými strategiemi

Nejlepších výsledků z PPC reklamy lze dosáhnout propojením s dalšími strategiemi, jako je SEO. Co dalšího byste měli u PPC agentury očekávat?

  • Nabízí optimalizaci konverzního poměru? Nestačí přivést návštěvníka na váš web, ale chcete získat, co nejvíce nových zákazníků. Proto musí agentura umět zlepšit cílovou stránkou reklamy.
  • Zlepšování uživatelské zkušenosti na webu. Pracuje firma s daty, aby zjistili, co vedlo k odchodu zákazníka z webu? 
  • SEO – umí firma propojit PPC s optimalizací webu? Zlepšování popisku produktů na webu u eshopu a důkladná analýza klíčových slov je zásadní v maximalizaci návratnosti z reklamy. 

Jak probíhá správa kampaně? Není zapnutý pouze autopilot?

Dejte si pozor na podezřele výhodné nabídky na správu kampaně. Zjistěte kolik času budou správě kampaně věnovat, co budou na pravidelné bázi kontrolovat a zlepšovat. 

Vyvarujte se tím správě kampaně, která není ve skutečnosti vůbec spravována nebo byla spuštěna pouze automatická kampaň. 

Kontaktujte nás nebo nám zavolejte na 773 684 455, abyste se dozvěděli, jak může Navy Monkey pomoc Vašemu podnikání.