Co je UX a UI design? Proč jsou pro Vaše podnikání důležitý?

Dva pojmy, které se často zaměňují a přitom spolu úzce souvisí. Obojí jsou zásadní při navrhování Vašeho webu. Než si řekneme, proč jsou UX a UI design pro Vaše podnikání důležitý, vysvětlíme si, co to vlastně je.

Co je UX design

Čemu se budeme věnovat

 1. Definice zkratek
 2. Co je UX design?
 3. Co je UI design?
 4. UI vs UX design? Jaký je mezi nimi rozdíl?
 5. Co je účelem UX designu a co zahrnuje?
 6. Co dělá UX designér?
 7. Co je účelem UI designu a co zahrnuje?
 8. Co dělá UI designér?
 9. Proč jsou UX a UI důležité pro Vaše podnikání?

1. Definice zkratek

UX design je zkratka pro user experience, v překladu uživatelská zkušenost. Jedná se o neviditelnou neboli zákulisní stranu designu.  

UI design je zkratka pro user interface, v překladu uživatelské rozhraní, což je vizuální nebo grafická stránka designu.

UI vs UX design

3. Co je UX design?

UX design je především o funkčnosti. Zaměřuje se na celkovou uživatelskou zkušenost s produktem či službou, od začátku až do konce.

Netýká se pouze webů a aplikací. Právě naopak, lze ho aplikovat téměř na cokoliv, co nabízí lidskou interakci, jako je například používání kávovaru. 

V našem článku se ale zabýváme kompletní cestou zákazníka v digitálním světě, například cestou k zakoupení Vašeho produktu či služby.

2. Co je UI design?

Jedná se o strategii, která doplňuje uživatelskou zkušenost (UX), ale zaměřuje se především na vzhled, dojem, prezentaci a interaktivitu produktu. 

Uživatelské rozhraní (UI) se týká pouze webů a aplikací. Zabývá se všemi prvky od barevných palet, tlačítek, ploch kolem nich, formulářů, animacemi, obsahem až po fotografie. 

4. A jaký je rozdíl mezi UX a UI?

Stručně řečeno cílem UX designu je vytvořit u zákazníka uživatelský prožitek z produktu – jeho spokojenost, loajalitu, nadšení, vracet se a doporučovat.  

UI design se zaměřuje na konkrétní prvky pomocí kterých lidé interagují s produktem v uživatelském rozhraní.

UX design

5. Co je účelem UX designu a co zahrnuje?

K čemu by nám byla atraktivní webová stránka, pokud by se na ní zákazník špatně orientoval. Cílem UX designu je, aby zákazník snadno a rychle věděl, co má na webu dělat a prováděl požadované kroky tím nejefektivnějším způsobem. Zaměřujeme se na celkový dojem z produktu či služby, což zahrnuje:

 • Dobrou navigaci
 • Čisté rozvržení stránek
 • Jasný popis produktů
 • Lákavé výzvy k akci

6. Co dělá UX designér?


 • Uživatelský průzkum – ujasní si pro koho Web tvoří. Je dobré znát cílového zákazníka, aby mu web připravil skvělý uživatelský zážitek. 
 • Analýzu – je důležité se na web podívat očima zákazníků. Opřít se o podrobnou analýzu cílové skupiny. Zjistit si, co zákazníky nejvíce na webu zajímá, jejich preference, motivace a jiné.
 • Informační architekturu – vytvořit si strukturu jednotlivých stránek a připravit si jak bude vypadat kompletní cesta uživatele na Vašem webu. 
 • Interakční design – vychází z řady pravidel zvyklostí, jaké uživatel má a na webu očekává. 
 • Testování uživatelů a použitelnosti – vybereme vhodné publikum, připravíme si testovací experimenty a testujeme, testujeme, testujeme. Na základě výsledků vyladíme web k dokonalosti.

7. Co je účelem UI designu a co zahrnuje?

Při tvorbě UI designu se snažíme předvídat očekávání zákazníků, zlepšit uživatelskou zkušenost a jejich spokojenost.

8. Co dělá UI designér?

UI designér začíná tam, kde UX designér končí. Převezme si tzv. wireframy neboli návrhy a doplní je o další věci, například:

 • Vzhled a dojem
 • Vizuální a Interaktivní prvky 
 • Animace a obrázky

9. Proč jsou UX a UI důležité pro Vaše podnikání?

Kombinací UX a UI designu vytvoříte cestu spokojeného zákazníka-konverze-udržení

Společnost Baymard prováděla studii na 100 předních eshopech, proč 69,2 % jejich zákazníků po přidání položek opustí nákupní košík. Hlavním důvodem k nedokončení nákupu byl design a komplikovaná cesta, kterou zákazník musel projít během nákupního procesu. 

Předejít podobným problémům je možné se správnou tvorbou UX a UI. Vytvořením příjemného uživatelského zážitku se Vám zásadně sníží budoucí investice do reklamy a marketingu.  

Vytvoříte si dlouhodobé vztahy se zákazníky. Budou u Vás pravidelné nakupovat, ale také Vás budou doporučovat, například na sociálních sítích. 

S dobrým UX a UI designem je možné získat více než jen vyšší konverzní poměr. Jednou z největších výhod je návratnost investice.  

Využití UX a UI designu je velkou konkurenční výhodou. Studie prokazují, že společnosti zaměřené na tyto strategie rostou v příjmech dvakrát rychleji.