Co je PPC audit a jak by měl vypadat?

Nechali jste si zpracovat PPC audit nebo zvažujete, zda vám PPC reklama přináší dostatečné zhodnocení?

U PPC reklamy je jednoduché nevhodně utratit rozpočet. V tomto článku si ukážeme 14 částí, které by profesionálně zpracovaný PPC audit měl zahrnovat. Díky němu budete za vaše peníze získavat z PPC reklamy maximum.

Two pencils

Jednotlivé části PPC auditu:

 • Téma kampaně
 • Rozpočet kampaně
 • Analýza nabídek
 • Síťová analýza
 • Poloha, zařízení, čas
 • Hodnocení obsahu reklamy
 • Kontrola cílové stránky reklamy
 • Analýza hodnocení reklamy
 • Rozšíření reklamy
 • Analýza hledaných výrazů
 • Analýza klíčových slov a typu shody
 • Cíle PPC kampaně a analýza účtu
 • Remarketing
 • Multikanálový trychtýř

1.Téma kampaně

Ze správného PPC auditu byste měli zjistit, zda je kampaň správně rozdělená dle jednotlivých témat. Toto rozdělení je důležité, aby reklama oslovila potencionálního zákazníka a byla obsahově správně cílená. Dále by měl obsahovat analýzu klíčových slov, například jejich rozdělení na tzv. branded a non branded klíčová slova.

2. Rozpočet kampaně

Audit by měl ověřit, zda je rozpočet kampaně efektivně investovaný. V Navy Monkey vždy od nás obdržíte prognózu očekávaných výsledků, které lze očekávat pro jednotlivé výše rozpočtu. Navýšení rozpočtu nemusí znamenat větší počet nových zákazníků nebo vyšší tržby.

3. Analýza nabídek

Správný PPC audit analyzuje vhodné zvolení typu nabídek a výši nabídky, aby nebyla moc nízká nebo naopak zbytečně vysoká.

4. Síťová analýza

Vám ukáže, jestli kampaň přináší dostatečnou návratnost. Případně, pokud by se návratnost mohla zvednout rozšířením kampaně na jiné sítě či oblasti.

5. Poloha, zařízení, čas

Dobře provedený audit ověří, zda se pro určitou lokalitu, zařízení či čas zobrazení reklamy vyplatí zvýšit investici. Audit může také ukázat kam se nevyplatí investovat vůbec a raději vaš rozpočet investovat do výnosnějších lokalit, zařízení či zvolit jiné časy zobrazení reklamy.

Co je PPC Audit a jak by měl vypadat!

6. Hodnocení obsahu reklamy

Jedna z nejdůležitějších částí pro úspěch reklamy je chytlavě napsaný obsah, který upoutá vašeho potencionálního zákazníka.

7. Kontrola cílové stránky reklamy

Profesionální audit vám odhálí konverzi na cílové stránce a měl by obsahovat řadu doporučení, které zvednou prodeje uskutečněné na cílové stránce.

8. Analýza hodnocení reklamy

Pokud má PPC reklama vysoké hodnocení a skóre kvality, bude inzerce pro vás levnější a efektivnější. Audit by měl obsahovat doporučení, jak hodnocení reklamy zlepšit.

9. Rozšíření reklamy

PPC reklamu je možné zdarma rozšířit několika způsoby, které dají zákazníkům ihned potřebnou informaci v reklamním textu. Používání rozšíření reklam vede ke snížení nákladů až o 15 % dle statistik. Je proto důležité, aby audit tuto analýzu obsahoval.

10. Analýza hledaných výrazů

Je důležité vědět, co vaši zákazníci hledají. Analýza těchto výrazů by měla být doplněna o objem hledání jednotlivých frází (klíčových slov). Na základě toho lze připravit klíčová slov pro kampaň

11. Analýza klíčových slov a typu shody

Správně provedený PPC audit ukáže, že máte správně zvolená klíčová slova a zda používáte správný typ shody klíčových slov ve vaší PPC kampani. Pomocí vylučovacích klíčových slov zajistíte, aby se reklama nezobrazovala pro nerelevantní vyhledávání.

12. Cíle PPC kampaně a analýza účtu

K správně nastavené PPC kampani je nutné stanovit cíle, které chcete dosáhnout. Profesionální audit obsahuje strategii, jak těchto cílů dosáhnout. Dle toho je toho nutné strukturovat účet na jednotlivé kampaně a reklamní skupiny.

13. Remarketing

Remarketing může výrazně zvýšit návratnost celé kampaně. Audit by vám měl ukázat, na kterou skupinu návštěvníků stránky se remarketingem znovu zaměřit.

14. Multikanálový trychtýř

Zkoumá nákupní proces vašeho zákazníka a co všechno ho mohlo ovlivnit než nakoupil.

Závěrem

PPC audit je standardním procesem našich PPC kampaní. Potřebujete poradit s PPC kampaní? Neváhejte se na nás obrátit. Podíváme se na to společně.